Wyszukaj:
Witaj, Gościu!
Niedziela, 26 maja 2019
Imieniny: Filipa, Pauliny
4 °C Umiarkowanie

Baza firm i usług

Wyszukaj:

VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ZESPÓŁ SZKÓŁ MEDYCZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH im. HANNY CHRZANOWSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ

Adres:
Konopnickiej 6, 43-300 Bielsko-Biała

Strona internetowa: www.lo8.bielsko.pl
E-mail: szkola@lo8.bielsko.pl

Kontakt
telefoniczny:

tel.: 33 812 27 58
tel. kom.: --brak--
fax: 33 812 27 58

Branże w których działa firma: licea
Opis:

Historia Szkoły

Historia naszej szkoły sięga 1957 roku, kiedy to w Polsce powołano 2-letnie Państwowe Szkoły Pielęgniarstwa. Początki funkcjonowania placówki były bardzo trudne, ze względu na konieczność przystosowania budynku do potrzeb szkoły (budynek pokoszarowy został przekazany przez władze wojskowe w bardzo złym stanie technicznym). Wymagało to ogromnych nakładów finansowych oraz zaangażowania sporej grupy osób. W tym czasie szkoła podlegała licznym przeobrażeniom, będącym następstwem wprowadzonych zmian w systemie kształcenia szkolnictwa medycznego w naszym kraju.

I tak w 1959 roku szkoła zmieniła nazwę na Państwowe Liceum Pielęgniarstwa, a od 1964 roku funkcjonowała jako Liceum Medyczne Pielęgniarstwa o 5-letnim cyklu kształcenia. W tym okresie wykształcono wiele pielęgniarek, o bardzo wysokich kwalifikacjach zawodowych i predyspozycjach psychicznych niezbędnych do pracy z chorym człowiekiem. Kształcenie kadry medycznej w szkole ulegało licznym ewolucjom, co związane było z zapotrzebowaniem na coraz to nowe kierunki medyczne.

1 września 1977 roku powstaje Medyczne Studium Zawodowe kształcące w specjalności położniczej, a rok później w specjalności analityków medycznych. Powoduje to konieczność zmiany nazwy placówki; od 1 września 1978 szkoła funkcjonuje jako Zespół Szkół Medycznych w Bielsku-Białej, w skład, którego wchodziło: Liceum Medyczne – specjalność : ochrona zdrowia i pielęgnowanie chorych oraz Medyczne Studium Zawodowe – specjalność : położna, analityka medyczna.

W 1981 roku naszej placówce nadano imię Hanny Chrzanowskiej i przez następne lata znana była w regionie jako Zespół Szkół Medycznych im. H. Chrzanowskiej.
Postępujące zmiany reorganizacyjne szkolnictwa średniego w latach 90-tych spowodowały, iż od 1991 roku rozpoczęto kształcenie młodzieży w 4 –letnim Liceum Ogólnokształcącym.
W dalszym ciągu szkoła funkcjonowała jako prężny ośrodek kształcenia kadry medycznej, powstawały nowe specjalności (ratownik medyczny, technik farmaceutyczny – funkcjonujący do dnia dzisiejszego). W związku z tym 1 grudnia 1996 roku szkoła zmieniła nazwę na Zespół Szkół Medycznych i Ogólnokształcących im. H. Chrzanowskiej, a w skład zespołu weszły: Liceum Ogólnokształcące, Medyczne Studium Zawodowe: –Wydz. Pielęgniarstwa, Wydz. Ratownika Medycznego, Wydz. Technika Farmaceutycznego.

Reforma szkolnictwa w 1999 roku spowodowała ponowne zmiany w systemie kształcenia, w związku z powstaniem szkolnictwa ponadgimnazjalnego. Od 2002 roku istniejące Liceum Ogólnokształcące przekształcono w szkołę ponadgimnazjalną – VIII LO. Szkoła funkcjonuje wówczas jako Zespół Szkół Medycznych i Ogólnokształcących im. Hanny Chrzanowskiej w skład, której wchodzą: szkoła ponadgimnazjalna – VIII LO i szkoła pomaturalna i policealna -Medyczne Studium Zawodowe.

1 września 2005 roku Medyczne Studium Zawodowe w ZSMiO im. H. Chrzanowskiej przekształcono w Szkołę Policealną Nr 6. Obecnie w skład ZSMiO im. H.Chrzanowskiej wchodzą następujące szkoły: VIII LO i Szkoła Policealna nr 6.

Historia naszej szkoły obejmuje 55 lat działania. Zmieniały się w tym czasie jej nazwy czy profile, ale i skrystalizował się sposób podejścia do młodego człowieka: kształtujemy otwartych, jak również odpowiedzialnych i wrażliwych ludzi.

Napisz do VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ZESPÓŁ SZKÓŁ MEDYCZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH im. HANNY CHRZANOWSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ:


Właściciel serwisu nie odpowiada za prawidłowość danych teleadresowych, treści ofert zamieszczonych
w bazie firm i usług, ogłoszeniach oraz wiadomości wysyłane poprzez formularz kontaktowy.

Proszę czekać...